Cursurile Specializării Asistenţă socială, Anul III
Studiul disciplinei contribuie la dezvoltarea competenţelor studenţilor în următoarele direcții:
•Cunoaşterea principiilor generale care stau la baza funcţionării organizaţiilor;
•Înţelegerea relaţiilor şi structurilor din cadrul unei organizaţii ca sistem;
•Studierea prin metode ştiinţifice a structurii, modului de funcţionare şi climatului unei organizaţii