În această categorie se regăsesc acele cursuri care sunt comune mai multor specializări.

Cursul prezintă într-un mod sistematizat informații cu privire la specificul domeniului psihologiei ca știință și la cele mai cunoscute dintre domeniile sale aplicative. Introducerea în tematica de studiu a psihologiei include subiecte de analiză și dezbatere precum: rolul și locul pe care psihologia îl ocupă în rândul științelor socio-umane, delimitarea obiectului de studiu al psihologiei, principalele procese și structuri psihice, funcțiile, mecanismele și nivelele de funcționare ale sistemului psihic uman, metodele de cunoaștere psihologică a personalității omului. Inițierea teoretică în problematica psihologiei va ajuta studenții în perspectiva practicii profesionale de după absolvire să evalueze mai eficient şi mai calificat situațiile concrete din domeniul lor de activitate, va contribui la extinderea și întregirea orizontului lor de cunoștințe şi va sprijini formarea de competențe de comunicare și relaționare interumană.


Cursul își propune următoarele:
  • Să ofere cunoștințe temeinice cu privire la doctrinele fundamentale specific adventiste de ziua a șaptea.
  • Să ofere instrumentele necesare pentru înțelegerea și explicarea fiecărei doctrine în parte, dar și în relație cu misiunea Bisericii.
  • Să îmbogățească experiența studentului, atât din punct de vedere academic cât și spiritual.


Pentru mai multe detalii, vezi silabus.
In aceasta sectiune se gasesc informatii si suporturile de curs pentru toate modulele de limba engleză.
Programul se adresează studentilor care nu au competenţe în domeniul T.I.C. In urma parcurgerii sale, studentul trebuind sa fie familiarizat cu calculatorul si posibilitatile pe care le ofera pentru diferite tipuri de interactiuni, sa stie sa integreze materiale multimedia in proiectele didactice, sa utilizeze Internetul pentru informare si comunicare, astfel incat acesta sa se poata integra fara dificultati in societatea informatizata contemporana.