Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, anul III