Cursul Metodologia cercetării educaționale conține informații, activități și exerciții menite să familiarizeze studenții cu informațiile și conceptele de bază referitoare la cercetarea din domeniul științelor educației și să le dezvolte abilități elementare de proiectare a cercetării, de utilizare a unor metode și instrumente de cercetare adecvate scopului, temei și subiecților, de analiză și interpretare a datelor cercetării și de prezentare a rezultatelor obținute în cadrul unui raport de cercetare.