Obiectivul cursului este abordarea comunicării din perspectiva educaţională. Acest curs se doreşte a fi o iniţiere, îndeosebi în domeniul comunicării educaţionale, interindividuale, precum şi al comunicării în grup.
Studenţii vor fi îndrumaţi în dobândirea şi utilizarea corectă şi argumentată a conceptelor specifice comunicării în general şi ale comunicării educaţionale/didactice, în special, a structurii procesului de comunicare şi a conexiunilor dintre componentele acestuia. De asemenea vor identifica principalii factori/condiţii ale unei comunicări educaţionale/didactice eficiente, precum şi ale prevenirii/înlăturării blocajelor şi efectelor negative. Vor putea explica/utiliza diferite tipuri de comunicare verbală(paraverbală), nonvervală, aserivă, empatică, sinergetică etc., diferite metode de interactiune educaţională.